دانلود آهنگ رپ آنشرلی careless whisper از توپاک ۲pac

دانلود آهنگ رپ توپاک careless whisper آنشرلی 

دانلود آهنگ خارجی tupac آنشرلی

دانلود اهنگ بی کلام  آنشرلی

دانلود اهنگ خارجی آنشرلی با گیتار

دنلود آهنگ آنشرلی با دکلمه نصر الله مدقالچی

دانلود آهنگ خارجی Georg Michael آنشرلی careless whisper

آهنگ معروف careless whisper محبوبترین آهنگ جورج مایکل می باشید

و شعر این آهنگ در سن 18 سالگی توسط خود جورج مایکل نوشته شده استدانلود آهنگ آنشرلی جرج مایکل Georg Michael- careless whisper

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ آنشرلی دکلمه نصرالله مدقالچی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بی کلام آنشرلی careless whisper

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ آنشرلی جرج مایکل Georg Michael- careless whisper با گیتار 

دانلود آهنگ


دانلود اهنگ رپ خارجی آنشرلی از توپاک 

دانلود آهنگ


متن و ترجمه اهنگ careless whisper جورج مایکل 

I feel so unsure

احساس تردید دارم

As i take your hand

وقتی دستاتو می‌گیرم

And lead you to the dance floor

و تو رو در سالن رقص هدایت می‌کنم

❤♪♪¦¦♪♪❤

As the music dies

وقتی موسیقی می‌ایسته

Something in your eyes

یه چیزی تو چشات

Calls to mind a silver screen

منو یاد پرده سینما

❤♪♪¦¦♪♪❤

And all its sad goodbyes

و خداحافظی‌های غمگینش میندازه

I’m never gonna dance again

دیگه هیچ وقت نمی‌رقصم

❤♪♪¦¦♪♪❤

Guilty feet have got no rhythm

پاهای گناهکار ریتم ندارند

دنلود آهنگ انشرلی ورزن گیتار 

Though it’s easy to pretend

هرچند وانمود کردن کار ساده‌ایه

I know you’re not a fool

ولی می‌دونم که تو احمق نیستی

❤♪♪¦¦♪♪❤

I should have known better than to cheat a friend

باید به چیزی بهتر از گول زدن یه دوست

And waste a chance that i’ve been given

و از دست دادن فرصتی که به من داده شده بود، فکر می‌کردم

❤♪♪¦¦♪♪❤

So i’m never gonna dance again

پس دیگه هیچ وقت نمی‌رقصم

The way i danced with you

اونجوری که با تو رقصیدم

❤♪♪¦¦♪♪❤

تمامی حقوق مادی و معنوی برای موزیک گوگل محفوظ می‌باشد.